USF Green & Gold Presidential Award

Giá trị: $48,000/4 năm
Trường: University of South Florida
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
GPA 4.0 (≈10,0 tại Việt Nam) 1360+ SAT hoặc 29+ ACT GPA 3.8+ (≈ 9,5+ tại Việt Nam)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!