USF Green & Gold Scholars Award

Giá trị: $24,000/4 năm
Trường: University of South Florida
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
1220+ SAT hoặc 25+ ACT GPA 3.5+ (≈ 8,0+ tại Việt Nam)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!