UTD Undergraduate Merit Scholarship

Giá trị: 100% học phí
School: Singapore University of Technology and Design
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 08, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Có tố chất lãnh đạo và học lực xuất sắc - Năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa - Nhận được thư mời nhập học vô điều kiện từ SUTD - Đa mê công nghệ và thiết kế
Tiêu chí xét học bổng
1/ Học lực 2/ Tố chất lãnh đạo 3/ Kết quả hoạt động ngoại khóa
Mô tả:
Học bổng UTD Undergraduate Merit công nhận thành tích xuất sắc của các tân sinh viên có kế quả học tập nổi bật, yêu thích công nghệ và cách thiết kế sáng tạo
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!