UTS 35th Anniversary Diploma to Degree Pathway Scholarship

Giá trị: 20% cho 4 năm học
Trường: UTS College
Hạn nộp hồ sơ: 28 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Dành cho tất cả sinh viên quốc tế là công dân từ Hongkong, Nhật Bản, Macau, Đài Loan, một số quốc gia ở khu vực Mĩ Latinh, Nam Á và Đông Nam Á.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!