UTS College Elite Scholarship

Giá trị: 83,600,000
Trường: UTS College
Hạn nộp hồ sơ: 28 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Dành cho sinh viên quốc tế thông qua các công ty tư vấn nhất định.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!