UTS Vice-Chancellor’s International Postgraduate Coursework Scholarship

Giá trị: 100% học phí
Trường: University of Technology Sydney
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
1. Là sinh viên quốc tế 2. Hoàn thành bậc cử nhân tương đương với bậc cử nhân tại Úc (trong thời gian không quá 3 năm kể từ khi đăng ký học bổng) 3. IELTS đạt điều kiện đầu vào ngành học và GPA 90%
Mô tả:
Học bổng này được thành lập để hỗ trợ sinh viên quốc tế đạt thành tích cao, bắt đầu đăng ký vào chương trình đào tạo sau đại học tại UTS. Học bổng sẽ được trao cho những sinh viên quốc tế thể hiện các giá trị cốt lõi của trường, có sự thể hiện xuất sắc, đổi mới, có tinh thần tiên phong và công bằng xã hội.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!