UTS Vice-Chancellor’s International Undergraduate Scholarship

Giá trị: 100% học phí
Trường: University of Technology Sydney
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Là sinh viên quốc tế - IELTS đạt điều kiện đầu vào ngành học và GPA 75% - Hoàn thành chương trình lớp 12 tại Australia hoặc tương đương - Tham gia khóa học toàn thời gian tại trường
Mô tả:
Học bổng này được thành lập để hỗ trợ sinh viên quốc tế đạt thành tích cao đăng ký vào chương trình đại học tại University of Technology Sydney. Học bổng sẽ được trao cho những sinh viên quốc tế thể hiện các giá trị cốt lõi của trường và thể hiện khả năng xuất sắc, sự đổi mới, tinh thần tiên phong và công bằng xã hội.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!