VCE/IB General Excellence Scholarships

Giá trị: 50% học phí cơ bản hàng năm
Trường: Presbyterian Ladies' College
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Học sinh lớp 11 năm 2023 Đạt thành tích cao trong kỳ thi ACER Tham gia các hoạt động thể thao, nghệ thuật
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!