VET Student Loans

Giá trị: Giảm không quá 20% trên tổng giá trị khóa học
Trường: Australian Institute of Family Counselling
Hạn nộp hồ sơ: 21 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Đáp ứng các yêu cầu về khả năng học tập (được đánh giá là phù hợp về mặt học tập để thực hiện bằng cấp Chứng chỉ nghề nghiệp trở lên). - Cung cấp bản sao chứng chỉ giáo dục trung học phổ thông của bạn (đã được cấp bởi cơ quan hoặc cơ quan có thẩm quyền của Úc) - Cung cấp bằng chứng về việc đạt được chứng chỉ theo Khung trình độ của Úc ở Chứng chỉ IV trở lên. - Thực hiện bài đánh giá khả năng đọc viết và làm toán (LLN) đã được phê duyệt và có năng lực ở Cấp độ Đầu ra 3 (làm việc ở cấp độ 4) trở lên.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!