Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships

Giá trị: (50%) học phí mỗi buổi
Trường: Western Sydney University International College
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Người nộp đơn phải: - Nộp đơn đăng ký nhập học ít nhất hai tháng trước khi bắt đầu khóa học. - Là một sinh viên quốc tế và không phải là công dân Úc, công dân New Zealand hoặc thường trú nhân của Úc. Nếu tình trạng thị thực của bạn thay đổi thành một trong những điều này trong thời gian học tập, học bổng sẽ bị dừng. - Bắt đầu một khóa học mới vào năm 2021 - Đã nhận được thư mời nhập học vào Đại học Western Sydney. - Đáp ứng các yêu cầu học tập cho học bổng, tức là, điểm trung bình tối thiểu 5,95 trên thang điểm 7 hoặc tương đương trong bằng đại học gần đây nhất đã hoàn thành của họ. - Đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập học khác được nêu trong thư mời nhập học - Và chấp nhận lời đề nghị nhập học của họ trước thời hạn chấp nhận.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!