Vice-Chancellor's Academic Excellence Undergraduate Scholarships

Giá trị: 50% học phí trong 3 năm
Trường: Western Sydney University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 08, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Là sinh viên quốc tế và không phải là công dân Úc, công dân New Zealand hoặc thường trú nhân của Úc. Nếu tình trạng thị thực của bạn thay đổi thành một trong những điều này trong thời gian học tập, học bổng sẽ ngừng - Bắt đầu khóa học mới vào năm 2021 - Đã nhận được thư mời nhập học của Đại học Western Sydney đáp ứng các yêu cầu học tập cho học bổng, tức là đạt được điểm ATAR tối thiểu là 90 hoặc tương đương trong một nghiên cứu đã hoàn thành trung học phổ thông - Đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập học khác và chấp nhận lời đề nghị nhập học của họ trước thời hạn chấp nhận.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!