Vice-Chancellor's Academic Excellence Undergraduate Scholarships

Giá trị: (50%) học phí mỗi buổi đối với đăng ký học toàn thời gian
Trường: Western Sydney University International College
Hạn nộp hồ sơ: 26 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Các sinh viên quốc tế mới bắt đầu nhập học vào năm 2021. Tất cả các ứng viên quốc tế đã được tự động xem xét cho các học bổng do trường đại học tài trợ; không cần đơn xin học bổng riêng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!