Vice Chancellor's Global Mobility Award

Giá trị: $2,000 AUD - $5,000 AUD
Trường: The University of Sydney
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên được nhận vào Đại học Sydney thông qua Chương trình Tiếp cận Giáo dục UAC (EAS - UAC Educational Access Schemes)
Mô tả:
Vice Chancellor's Global Mobility Award hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại học để thực hiện chương trình trao đổi học kỳ hoặc trải nghiệm toàn cầu ngắn hạn.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!