Vice Chancellor's International Excellence Scholarship

Giá trị: Giảm 50% học phí
Trường: University of South Australia
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 08, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Là một sinh viên quốc tế tương lai - Đủ điều kiện du học Úc - Chưa chấp nhận bất kỳ học bổng hoặc chương trình UniSA nào khác - Đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh bằng cấp bình thường cho bằng cấp được đăng ký vào - Đã đạt được UniSA tương đương với điểm trung bình cao trong các nghiên cứu trước đây - Đáp ứng yêu cầu tiếng Anh đầu vào tối thiểu cho bằng cấp đăng ký vào - Nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện và đã nộp đơn đăng ký học bổng, bạn sẽ được thông báo về kết quả cùng với đánh giá trình độ học tập của bạn. Nếu bạn đủ điều kiện nhưng không cung cấp biểu mẫu đã điền, bạn vẫn sẽ được mời nộp đơn. Bạn có thể tải mẫu đơn từ trang web của chúng tôi (xem liên kết bên dưới).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!