Vice-Chancellor Excellence Scholarship - Vietnam

Giá trị: 100% học phí
Trường: La Trobe University
Hạn nộp hồ sơ: 23 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện đăng ký học bổng này, ứng viên phải: _ Người nộp đơn phải là công dân và cư trú của Việt Nam _ Đủ điều kiện để nhập học trực tiếp (không có tham gia khóa học English for Further Studies (ELICOS) hoặc học liên thông) để bắt đầu chương trình học đại học hoặc sau đại học nằm trong Danh sách học bổng quốc tế La Trobe cho các khóa học đủ điều kiện. _ Là một sinh viên trả toàn bộ phí (Không được tài trợ) _ Người nộp đơn phải có WAM tổng thể * (Tương đương AQF) từ 80% trở lên. _ Người nộp đơn phải đáp ứng tất cả các điều kiện trong thư mời nhập học trước thời hạn quy định.
Tiêu chí xét học bổng
Các ứng cử viên đủ điều kiện sẽ được một hội đồng tuyển chọn tại La Trobe International đưa vào danh sách và được đánh giá dựa trên: _ Tổng thể điểm trung bình WAM _ Thành tích học tập _ Các hoạt động ngoại khóa. _ Các hoạt động xã hội. Người nhận học bổng phải: _ Duy trì ghi danh toàn thời gian và tiến bộ học tập đạt yêu cầu trong suốt quá trình học. _ Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện có trong thư mời. _ Người nhận học bổng phải sẵn sàng trở thành đại sứ sinh viên quốc tế cho Đại học La Trobe trong suốt thời gian học tập của họ.
Mô tả:
Đại học La Trobe coi trọng sự xuất sắc trong học tập. Nếu bạn là một sinh viên quốc tế có thành tích cao và đang nghĩ đến việc đăng ký học đại học hoặc sau đại học toàn thời gian, bạn có thể đăng ký để nhận học bổng 100% trong suốt thời gian học tại La Trobe. Học bổng La Trobe Phó hiệu trưởng xuất sắc danh giá này cung cấp khoản khấu trừ 100% học phí hàng năm trong toàn bộ thời gian học của bạn cho các sinh viên quốc tế đạt thành tích cao được nhận vào các chương trình học đại học hoặc sau đại học của chúng tôi.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!