Vice-Chancellor International Scholarships

Giá trị: 50% học phí
School: Flinders University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
_ Có sẵn để bắt đầu vào học kỳ 1 và 2 năm 2021 _ Chỉ dành cho sinh viên mới. _ Sinh viên quốc tế trả phí đầy đủ (công dân của Úc và New Zealand và Thường trú nhân Úc hoặc những người có thị thực thường trú khác không đủ điều kiện đăng ký). _ Mở cửa cho sinh viên quốc tế thuộc bất kỳ quốc tịch nào. _ Có sẵn cho những người đăng ký khóa học đủ điều kiện như được nêu trong Điều khoản và Điều kiện. _ Sinh viên phải đáp ứng đề cương yêu cầu đầu vào cho mỗi học bổng ngoài việc đáp ứng các yêu cầu đầu vào tiêu chuẩn bao gồm yêu cầu về tiếng Anh, bất kỳ chủ đề tiên quyết nào hoặc kinh nghiệm làm việc. _ Khả năng đủ điều kiện tiếp tục yêu cầu học sinh phải duy trì điểm trung bình 5.0 và toàn thời gian học tập. _ Ứng viên đăng kí khóa học đại học yêu cầu điểm ATAR tối thiểu tương đương 95 trở lên và nộp Mẫu Học bổng Quốc tế Phó Hiệu trưởng. _ Ứng viên đăng kí khóa học sau đại học yêu cầu điểm trung bình tương đương từ 6,5 trở lên và nộp Mẫu học bổng quốc tế Phó hiệu trưởng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!