Vice-Chancellor Travel Grants

Giá trị: $1,500
School: Charles Sturt University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Nếu bạn là sinh viên quốc tế: - Bạn không được trở về nước cư trú của bạn - Bạn phải tuân thủ các điều kiện của visa - bạn phải nhận được tín chỉ của ít nhất 3 x 8 điểm môn học (hoặc 24 điểm) cho sự tham gia của bạn trong chương trình trao đổi - Được ghi danh vào một khóa học đại học Charles Sturt - Đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chương trình trao đổi
Mô tả:
Sinh viên theo học các môn học đại học hoặc sau đại học, tham gia Chương trình Trao đổi Sinh viên và nhận tín chỉ ít nhất 24 điểm để tham gia chương trình trao đổi
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!