Vice-Chancellor Travel Grants $1500

Giá trị: $1500
Trường: Charles Sturt University (Ontario)
Hạn nộp hồ sơ: 14 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Đủ điều kiện đậu visa Không được quay lại Việt Nam trong quá trình học bổng còn hỗ trợ Đạt tối thiểu 24 điểm tín chỉ trong chương trình liên kết Đồng ý với các điều khoản của chương trình liên kết
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!