Vietnam Bursary

Giá trị: Giảm 20%
Trường: UOW College
Hạn nộp hồ sơ: 27 tháng 02, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Bất kỳ bằng cấp nào của môn học (chỉ dành cho các cơ sở ở Úc) * Không bao gồm; Cử nhân điều dưỡng Cử nhân Dinh dưỡng và Ăn kiêng Cử nhân Khoa học Thể dục và Phục hồi chức năng Cử nhân Khoa học Dinh dưỡng * Cử nhân Khoa học Thể dục * Cử nhân Giáo dục (Tiểu học, Toán học, Khoa học, Sức khỏe và Thể chất, Những năm đầu) Cử nhân Công tác xã hội Cử nhân Khoa học Tâm lý Cử nhân Khoa học Tâm lý (Danh dự) Cử nhân Văn học (Tâm lý học) Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) Thạc sĩ Tâm lý học (Lâm sàng) Thạc sĩ Sinh lý học Tập thể dục Lâm sàng Thạc sĩ giảng dạy (Tiểu học và Trung học) Thạc sĩ Dinh dưỡng và Ăn kiêng Thạc sĩ Công tác xã hội (Đủ điều kiện) Yêu cầu quốc tịch Công dân việt nam
Tiêu chí xét học bổng
Bất kỳ bằng cấp nào của môn học (chỉ dành cho các cơ sở ở Úc) * Không bao gồm; Cử nhân điều dưỡng Cử nhân Dinh dưỡng và Ăn kiêng Cử nhân Khoa học Thể dục và Phục hồi chức năng Cử nhân Khoa học Dinh dưỡng * Cử nhân Khoa học Thể dục * Cử nhân Giáo dục (Tiểu học, Toán học, Khoa học, Sức khỏe và Thể chất, Những năm đầu) Cử nhân Công tác xã hội Cử nhân Khoa học Tâm lý Cử nhân Khoa học Tâm lý (Danh dự) Cử nhân Văn học (Tâm lý học) Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) Thạc sĩ Tâm lý học (Lâm sàng) Thạc sĩ Sinh lý học Tập thể dục Lâm sàng Thạc sĩ giảng dạy (Tiểu học và Trung học) Thạc sĩ Dinh dưỡng và Ăn kiêng Thạc sĩ Công tác xã hội (Đủ điều kiện) Yêu cầu quốc tịch Công dân việt nam
Mô tả:
Bất kỳ bằng cấp nào của môn học (chỉ dành cho các cơ sở ở Úc) * Không bao gồm; Cử nhân điều dưỡng Cử nhân Dinh dưỡng và Ăn kiêng Cử nhân Khoa học Thể dục và Phục hồi chức năng Cử nhân Khoa học Dinh dưỡng * Cử nhân Khoa học Thể dục * Cử nhân Giáo dục (Tiểu học, Toán học, Khoa học, Sức khỏe và Thể chất, Những năm đầu) Cử nhân Công tác xã hội Cử nhân Khoa học Tâm lý Cử nhân Khoa học Tâm lý (Danh dự) Cử nhân Văn học (Tâm lý học) Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) Thạc sĩ Tâm lý học (Lâm sàng) Thạc sĩ Sinh lý học Tập thể dục Lâm sàng Thạc sĩ giảng dạy (Tiểu học và Trung học) Thạc sĩ Dinh dưỡng và Ăn kiêng Thạc sĩ Công tác xã hội (Đủ điều kiện) Yêu cầu quốc tịch Công dân việt nam
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!