Vietnam Partners Scholarship

Giá trị: 20% toàn bộ khoá học
School: Deakin University
Hạn nộp hồ sơ: 27 tháng 09, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên bắt đầu khóa học từ Trimester 3 2021 và đáp ứng các yêu cầu đầu vào cho khóa học, bao gồm cả yêu cầu về tiếng Anh.
Tiêu chí xét học bổng
SInh viên theo học chương trình đại học hoặc sau đại học của Deakin University có điểm trung bình (WAM) lớp 12 đạt từ 82% (ngoại trừ các khóa học về khoa học, CNTT, kiến trúc và kỹ thuật - vui lòng tham khảo Deakin STEM scholarship).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!