VU Alumni Discount

Giá trị: 10% học phí
Trường: Victoria University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện được giảm học phí dành cho cựu sinh viên, ứng viên phải: _ Đã hoàn thành xuất sắc giải thưởng AQF cấp 4 trở lên _ Nộp đơn trực tiếp cho VU và không thông qua đại lý tư vấn du học. _ Giảm giá áp dụng cho việc bắt đầu ghi danh vào các khóa học mà VU có quyền kiểm soát học phí, bao gồm cả sinh viên quốc tế trả phí. Giảm giá không áp dụng cho: _ Các khóa học đã được cung cấp như một gói khóa học duy nhất cho sinh viên quốc tế _ Sinh viên quốc tế đã hoàn thành các khóa học tiếng anh ELICOS độc lập và đã đăng ký một khóa học được trao giải thưởng. Các điều kiện khác: _ Chương trình giảm giá không được áp dụng đồng thời với các chương trình giảm giá / học bổng khác. _ Ứng viên phải đáp ứng yêu cầu đầu vào cho khóa học để được giảm giá.
Mô tả:
Chương trình Giảm giá Cựu sinh viên VU công nhận tầm quan trọng của cộng đồng cựu sinh viên của chúng tôi như những đối tác học tập suốt đời và thúc đẩy mối quan hệ lâu dài giữa Trường và các học giả cũ của trường. Do đó, chúng tôi đã giới thiệu chương trình giảm giá 10% học phí cho các cựu sinh viên VU khi họ đăng ký vào một khóa học mới.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!