VU Future Leaders Scholarship International

Giá trị: 20% cho hai học kì đầu tiên và 10% cho học kỳ còn lại
Trường: Victoria University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
_ Sinh viên phải trả tiền đặt cọc học phí bắt buộc để chấp nhận lời đề nghị của họ. Số dư còn lại đến hạn trước ngày bắt đầu khóa học. _ Sinh viên đã nhận được học bổng hoặc tài trợ từ một tổ chức khác sẽ không được nhận học bổng này. Sinh viên VU hiện tại đang thay đổi từ khóa học này sang khóa học khác với xếp hạng nâng cao (tín chỉ) sẽ không đủ điều kiện nhận học bổng này. Sinh viên đã hoàn thành bằng cấp cử nhân tại Đại học Victoria và đang đăng ký chứng chỉ sau đại học đều đủ điều kiện. _ Sau hai học kỳ, sinh viên có thể đủ điều kiện để gia hạn học bổng này. Phần gia hạn có giá trị bằng 10% học phí của học kỳ cho phần còn lại của quá trình học của họ. Học sinh phải duy trì điểm trung bình có trọng số (WAM) của khóa học 60. _ Sinh viên được chấp thuận giảm tải học tập sẽ đủ điều kiện nhận học bổng giảm, dựa trên số đơn vị học trình đã thực hiện (theo tỷ lệ). _ Sinh viên mới nhận được xếp hạng nâng cao cho các nghiên cứu trước đó không đủ điều kiện để gia hạn Học bổng Nhà lãnh đạo Tương lai VU (Quốc tế). Học bổng Nhà lãnh đạo Tương lai VU (Quốc tế) không được hoàn lại, có thể chuyển đổi thành tiền mặt hoặc chuyển nhượng cho cá nhân khác, khi bắt đầu thời gian học hoặc khóa học. _ Học bổng Nhà lãnh đạo Tương lai VU (Quốc tế) được trao theo quyết định của Trường. _ Sinh viên sẽ tiếp tục đủ điều kiện để nhận Học bổng Nhà lãnh đạo Tương lai VU (Quốc tế) và việc gia hạn học bổng với điều kiện sinh viên thanh toán toàn bộ học phí và các khoản phí / chi phí bổ sung trước ngày điều tra mỗi kỳ học và đáp ứng các điều kiện của sinh viên.
Mô tả:
Học bổng Nhà lãnh đạo Tương lai VU (Quốc tế) hỗ trợ các sinh viên quốc tế mới có kế hoạch bắt đầu học bằng tốt nghiệp đại học, đại học hoặc sau đại học (khóa học) vào năm 2021.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!