Western Admission Scholarship

Giá trị: $2,500 CAD
Trường: Western University (Ontario)
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên đạt mức trung bình tuyển sinh trong khoảng 90.0% - 91.9%.
Mô tả:
Sinh viên đạt mức trung bình tuyển sinh trong khoảng 90.0% - 91.9% sẽ nhận được học bổng với $1,500 CAD cho năm đầu và $1,000 CAD với cơ hội du học nước thứ 3
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!