Western Scholarship of Excellence

Giá trị: $8,000 CAD
School: Western University (Ontario)
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2022
Tổng số xuất: 250
Điều kiện nộp học bổng
- Ứng viên có điểm số trung học phổ thông cao nhất
Mô tả:
250 suất học bổng trị giá 8.000 CAD cho mỗi ứng viên có điểm số trung học phổ thông cao nhất, $6,000 cho năm nhất và $2,000 CAD nếu chọn du học nước thứ 3
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!