Western Sydney International Scholarships – Postgraduate

Giá trị: Giảm $6,000 học phí 1 năm
School: Western Sydney University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 08, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Là sinh viên quốc tế và không phải là Công dân Úc, công dân New Zealand hoặc thường trú nhân của Úc. Nếu tình trạng của bạn thay đổi thành một trong những điều này trong thời gian nghiên cứu, học bổng sẽ không tiếp tục. - Đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện học tập cho một trong các học bổng nhiều năm trong bằng cấp đại học đã hoàn thành gần đây nhất được Đại học Western Sydney công nhận - Đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập học khác và chấp nhận lời đề nghị nhập học của họ - Bắt đầu khóa học mới lần đầu tiên vào năm 2021.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!