Western Sydney International Scholarships– Postgraduate

Giá trị: $5,000-$7,500
Trường: UWS College
Hạn nộp hồ sơ: 28 tháng 11, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhập học bậc sau đại học tại Western Sydney (Sydney Campus)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!