Western Sydney International Scholarships – Undergraduate

Giá trị: $6,000, $3,000 or 50% of tuition fees.
Trường: Western Sydney University International College
Hạn nộp hồ sơ: 26 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Ứng viên phải: -Là một sinh viên quốc tế và không phải là công dân Úc, công dân New Zealand hoặc thường trú nhân của Úc. Nếu tình trạng thị thực của bạn thay đổi thành một trong những điều này trong thời gian học tập, học bổng sẽ bị dừng - Bắt đầu một khóa học mới vào năm 2021 lần đầu tiên - Đăng ký học trong một chương trình cấp bằng đại học đã đăng ký CRICOS. - Đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện học tập cho học bổng nhiều năm $ 6.000 hoặc $ 3.000 - Đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập học khác và chấp nhận lời đề nghị nhập học của họ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!