Western Undergraduate Exchange

Giá trị: Với mức giảm học phí WUE, sinh viên phải trả không quá 150% mức học phí cư trú tiêu chuẩn
Trường: University of Utah
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Duy trì GPA tích luỹ tối thiểu 3.0 và hoàn thành ít nhất 24 giờ tín chỉ trong 2 học kì của năm học để tiếp tục nhận học bổng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!