#WhyUS Campaign and Scholarship

Giá trị: từ $ 2.000 đến $ 10.000
Trường: Temple University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Những học bổng này, từ $ 2.000 đến $ 10.000 trong tối đa bốn năm liên tiếp (bốn năm cho sinh viên năm nhất và hai năm cho sinh viên chuyển tiếp), sẽ được trao cho những phản hồi tốt nhất cho lời nhắc sáng tạo của chúng tôi. Người chiến thắng sẽ được chọn độc lập với thành tích học tập của học sinh tương lai và học bổng có thể được kết hợp với các giải thưởng khác đã nhận được.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!