William & Mary Scholars

Giá trị: học phí và lệ phí trong tiểu bang
Trường: College of William and Mary
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Giải thưởng Học giả William & Mary được trao hàng năm cho một nhóm nhỏ gồm các sinh viên xuất sắc trong học tập, những người đã vượt qua những nghịch cảnh bất thường và / hoặc là thành viên của các nhóm không có đại diện, những người sẽ đóng góp vào sự đa dạng của khuôn viên trường. Nhiều người sẽ là thành viên đầu tiên của gia đình họ học đại học. Tất cả các ứng viên đều được xem xét cho giải thưởng và không cần nộp đơn riêng. Giải thưởng có giá trị tương đương với học phí và lệ phí trong tiểu bang. Chúng được gia hạn mỗi năm (tối đa 8 học kỳ) miễn là người nhận vẫn có kết quả học tập tốt tại trường Đại học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!