William Blue College of Hospitality Motivational Scholarship

Giá trị: 30% tổng học phí khóa học của bạn.
Trường: William Blue College of Hospitality Management
Hạn nộp hồ sơ: 26 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng này được xét duyệt dựa trên thành tích học tập trước đây, kinh nghiệm trong ngành và hoàn cảnh cá nhân của sinh viên. Sinh viên quốc tế bậc đại học và sau đại học phải duy trì khối lượng học tập toàn thời gian, 1 EFTSL trong thời gian nghiên cứu 12 tháng, để duy trì học bổng của họ. Học bổng chỉ áp dụng cho học phí và các môn học thử đầu tiên.
Mô tả:
Nó dành cho sinh viên quốc tế mới bắt đầu làm việc trong lĩnh vực khách sạn.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!