Wingra Scholarship

Giá trị: $7,000/năm
Trường: Edgewood College
Hạn nộp hồ sơ: 05 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Điểm GPA tích lũy chung đạt 2.99 hoặc thấp hơn
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!