WMG Excellence Scholarship

Giá trị: 10% - 50% học phí
Trường: University of Warwick
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 09, 2021
Điều kiện nộp học bổng
_ Ứng viên phải có thư mời theo học khóa MSc toàn thời gian của WMG bắt đầu từ tháng 10 năm 2021. _ Ứng viên phải có thành tích học tập xuất sắc và / hoặc hồ sơ chuyên môn vững vàng để đủ điều kiện. Đối với những người nhận thư mời có điều kiện, phần thưởng học bổng cũng sẽ có điều kiện để đạt được điểm dự đoán cuối cùng của người nhận giải thưởng. _ Học bổng WMG Excellence chỉ dành cho sinh viên tự túc. NB: sinh viên có học bổng một phần, theo chương trình học bổng-cho vay hoặc được tài trợ một phần bởi một tổ chức bên ngoài cũng có thể được xem xét. Những người được trao giải thưởng nên thông báo cho ủy ban học bổng nếu họ đang nhận được một học bổng khác hoặc sau đó được trao tài trợ khác. _ Học bổng WMG Excellence chỉ được trao cho việc học các chương trình thạc sĩtoàn thời gian của Vương quốc Anh. _ Học bổng WMG Excellence chỉ được trả cho học phí và không thể trả bằng tiền mặt hoặc chi phí ăn ở hoặc bảo trì. _ WMG sẽ trao Học bổng WMG Excellence cho tất cả các chương trình thạc sĩ toàn thời gian của WMG nhằm tối ưu hóa sự đa dạng về quốc tịch và giới tính.
Mô tả:
WMG sẽ trao hơn 750.000 bảng Anh học bổng và suất học bổng cho sinh viên bắt đầu theo học các chương trình thạc sĩ toàn thời gian được giảng dạy trong khoa WMG tại Warwick, bắt đầu vào tháng 10 năm 2021. Học bổng WMG Excellence là giải thưởng dựa trên thành tích, được cung cấp trên cơ sở cạnh tranh. Các ứng dụng sẽ được đánh giá dựa trên thành tích học tập trong quá khứ, kinh nghiệm chuyên môn, lý do học tập và tầm nhìn của bạn cho tương lai.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!