Wolf Pact

Giá trị: Lên tới 12000 USD
Trường: Northern State University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 06, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên năm nhất đăng ký toàn thời gian. Điểm GPA trung học được xét theo 3 mức tương đương 3 mức học bổng. GPA 3.75+ và ACT 28+ GPA 3.30+ và ACT 20+ GPA <3.29 và ACT <19
Mô tả:
Học bổng cho toàn bộ 4 năm học, giá trị cao nhất là 12000 USD. Học bổng được cấp mỗi năm học cho các sinh viên năm nhất.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!