Women in Trades Scholarship

Giá trị: Giảm 20% học phí toàn khóa học
School: Everthought College of Construction
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 05, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Áp dụng cho các học phần + CPC33020 Chứng chỉ III Bricklaying / Blocklaying (chỉ được cung cấp tại Cơ sở Perth) + CPC30220 Chứng chỉ III Mộc (được cung cấp tại cả Cơ sở Brisbane và Perth) + CPC31320 Chứng chỉ III Lát tường và Sàn (được cung cấp tại cả Cơ sở Brisbane và Perth) - Hoàn thành Đơn đăng ký học bổng, trả lời tất cả các câu hỏi và phần - Trước khi ký vào Đơn đăng ký học bổng, hãy đảm bảo bạn đã đính kèm tất cả các tài liệu hỗ trợ - Ký tên và ghi ngày vào Tờ khai sinh viên - Người đăng kí phải là sinh viên nữ
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!