Yale's Financial Aid

Giá trị: Tùy thuộc vào tình hình kinh tế ứng viên
School: Yale University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên đã được nhận vào học tại trường - Thu nhập của gia đình ứng viên dưới 250,000 USD
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng phụ thuộc vào tình hình kinh tế của ứng viên.
Hồ sơ xin học bổng
- Nộp tờ khai thuế và các tài liệu khác qua College Board's IDOC Service - Đơn phải được viết theo form quy định của trường
Mô tả:
Yale University cung cấp hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu kinh tế của ứng viên, từ đó tạo ra cơ hội tiếp cận giáo dục đại học công bằng hơn và một môi trường đại học đa dạng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!