Yale’s Need-based Scholarship For Undergraduates

Giá trị: Lên đến $70,000 mỗi năm
Trường: Yale University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- IELTS tối thiểu 7.0 - Sinh viên đủ điều kiện tham gia Federal Free hoặc Reduced Price Lunch program - Điều kiện tài chính của gia đình nằm trong mức được quy định trong Income Eligibility Guidelines (quy định bởi USDA Food and Nutrition Service)
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng dựa vào điều kiện tài chính của ứng viên
Mô tả:
Yale Scholarship có giá trị lên đến 70,000 USD mỗi năm, tuy nhiên trung bình sinh viên có thể nhận được hỗ trợ trị giá 50,000 USD. Giá trị học bổng sẽ được bao gồm trong thư trao hỗ trợ tài chính (đối với sinh viên được nhận học bổng).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!