Year 13 Degree Scholarship Important Information

Giá trị: học phí 1 năm học
Trường: Taratahi Institute of Agriculture
Hạn nộp hồ sơ: 02 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Đang đăng ký học Cử nhân Khoa học Trồng nho và Rượu, Cử nhân Điều dưỡng Thú y và học tại bất kỳ trường nào ở New Zealand - Đáp ứng các tiêu chí đầu vào bằng cấp hoặc mong đợi kết quả NCEA cuối cùng đang chờ xử lý - Là Công dân New Zealand hoặc Thường trú nhân - Đăng ký học toàn thời gian – 120 tín chỉ / 1 Sinh viên toàn thời gian tương đương (1 EFT) - Ghi danh để lấy bằng (hoặc bằng tốt nghiệp đủ điều kiện) bắt đầu vào tháng Hai
Mô tả:
Sinh viên đang học tại trường trong khu vực hoặc đang đăng ký các bằng cấp sau đây dành cho sinh viên trên toàn quốc: Cử nhân Nghệ thuật Thị giác, Cử nhân Khoa học Trồng nho và Rượu và Cử nhân Điều dưỡng Thú y.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!