York University Talent Entrance Scholarships

Giá trị: $1,000
School: Đại học York (York University)
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 02, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên quốc tế bậc cử nhân thuộc School of the Arts, Media, Performance & Design (AMPD)
Tiêu chí xét học bổng
Dựa trên thành tích học tập của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
Sinh viên sẽ được tự động xem xét cho học bổng khi nộp đơn vào trường.
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên bậc cử nhân thuộc School of the Arts, Media, Performance & Design (AMPD).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!