#YouAreWelcomeHere Campaign and Scholarship

Giá trị: 20000
Trường: Temple University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Vào năm 2016, Temple đã tiên phong đưa ra thông điệp chào mừng toàn quốc từ giáo dục đại học Hoa Kỳ tới sinh viên quốc tế trên khắp thế giới. Thông qua học bổng #YouAreWelcomeHere, Temple ghi nhận những sinh viên quốc tế thể hiện tầm nhìn nâng cao hiểu biết giữa các nền văn hóa. Temple là một trong chín trường đại học đầu tiên thực hiện cam kết ban đầu cho sáng kiến #YouAreWelcomeHere. Hàng năm, chúng tôi chọn hai sinh viên năm nhất để nhận học bổng hàng năm, có thể gia hạn trị giá 20.000 đô la.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!