#YouAreWelcomeHere Scholarship

Giá trị: 50% học phí
Trường: George Mason University
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Chứng minh được khả năng lãnh đạo và sự hiểu biết giao thoa văn hoá. - Duy trì GPA tích luỹ tối thiểu 2.5 để tiếp tục nhận học bổng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!