Student Hero

Student Hero

Tên quán/ công ty Student Life Care,
Địa chỉ Úc - Victoria - -
Student Life Care head office
Thông tin liên hệ Nguyễn Hoàng Oanh
hero@studentlifecare.com

Mức lương 22 AUD/ giờ
Hình thức trả lương Chuyển khoản

Tìm hiểu thêm về công việc của Student Hero và apply tại:

https://studentlifecare.com/studenthero/

 

Các bài viết liên quan