Hairdressers

Hairdressers

Tên quán/ công ty Australian Star Hair & Nails,
Địa chỉ Úc - Victoria - Melton - 3337
523/531 High St, Melton West
Thông tin liên hệ Tuyet
Tuyetnguyen999@hotmail.com

Mức lương -
Hình thức trả lương Chuyển khoản

Australian Star Hair & Nails

We are looking for experienced Hairdressers to join our team at the newly renovated and modern Beauty Salon located in Melton.

2 years minimum experience required

Các bài viết liên quan